EZELİYYE

Ezele mensub, ezel ile ilgili, ezelîlik.(S - Bütün silsilelerin Hâlik'ın vücub-u vücuduna kat'i şehadetleri göz önünde olduğu halde, bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zâhib olmakla dalâlete düştüklerinin esbabı nedendir?C - Kasd ve dikkatle değil, sathi ve dikkatsiz bir nazarla, muhal ve bâtıla, mümkin nazarıyla bakılabilir. Meselâ:Bir bayram akşamı, gökte ay ve hilâli arayanlar içinde ihtiyar bir zat da bulunur. Bu zat, gökteki hilâli görmek için bütün kasıd ve dikkatiyle n

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • CELAL — (Celâlet) Nihâyet derecede büyüklük. Azamet. Hiddetlilik, hışım. * İlm i Kelâm da: Cenâb ı Hakk ın kahrının ve azametinin tecellisi, Cenâb ı Hakk ın nev deki tecellisi. Cenâb ı Hak, vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.